Saimdang Light s Diary

Saimdang Light s Diary

ละครเรื่องนี้เป็นละครแนวประวัติศาสตร์เพราะ บันทึกของของซาอิมดัง (Saimdang: The Herstory) มีเนื้อเรื่องที่ย้อนกลับไปมา ระหว่างอดีตชาติและชาติปัจจุบันโดยมีตัวเอกคือ ศจ.ซอจียุน (รับบทโดย อียองเอ) เป็นอาจารย์สอนวิชา ศิลปะเกาหลีได้ค้นพับสมุดบันทึกของชินซาอิมดัง จิตรกร ผู้ประดิษฐ์อักษร และกวีหญิงแห่งยุคโชซอน (รับบทโดย อียองเอ) ชื่อดังในสมัยโชซอน โดยผลงานของซาอิมดังนั้น มีอิทธิพลต่อชาวเกาหลีและมีมูลค่าสูงมากในละครเรื่องนี้ นักแสดงหญิงอียองเอ ในวัย 44 ปี รับบทเป็นตัวละครในยุคประวัติศาสตร์ และ ศจ.ในสมัยใหม่ ซงซึงฮอน รับบทเป็น อีคยอม นักจิตรกรและนักดนตรี ที่อยู่ในยุคโชซอนและเป็นคนรักของซาอิมดังซึ่งทั้งสองนั้นมีอะไรที่คล้ายกันมาก

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 1

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 2

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 3

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 4

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 5

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 6

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 7

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 8

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 9

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 10

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 11

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 12

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 13

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 14

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 15

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 16

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 17

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 18

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 19

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 20

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 21

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 22

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 23

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 24

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 25

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 26

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 27

Saimdang Light s Diary - ตอนที่ 28 จบ

Leave a Reply