Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง

Ladies of the Palace – ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง

เรื่องราวกล่าวถึงเจิ้งหลันเจินซึ่งถือกำเนิดในราชตระกูล แต่กลับต้องระหกระเหินได้รับการเลี้ยงดูจากอนุภรรยาขุนนางใหญ่ของเมืองหลวง ฐานะที่แท้จริงของนางถูกปกปิด เนื่องจากไม่ได้ถือกำเนิดจากภรรยาหลวง ทำให้หลันเจินถูกดูถูกเหยียดหยาม เมื่อความรักของนางและจี๋ซ่างซึ่งเติบโตมาด้วยกันกำลังงอกงามก็ถูกพี่สาวและพี่ชายซึ่งเกิดจากภรรยาหลวงกีดกัน ทำให้นางสูญสิ้น ทุกสิ่ง
ในเวลาเดียวกัน หยิ่นซื่อพี่สาวของหยิ่นหยวนเหิงได้รับการคัดเลือกเข้าวังหลวงจนกลายเป็นพระสนมของพระราชาจงจง กองทัพเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทำให้จ้าวกวางจู่และกลุ่มซื่อหลินถูกขับไล่ออกจากวังหลวง
หลันเจินเติบใหญ่ ชะตาชีวิตของนางกลับเพิ่งเริ่มต้น จ้าวกวางจู่และพวกบัณฑิตถูกขับไล่ออกจากราชสำนัก จากเดิมชีวิตที่มีความสุขกลับต้องเผชิญกับความจริง
เพื่อพิสูจน์อุดมการณ์ของตนเอง หลันเจินตัดสินใจละทิ้งการเป็นนางรำโดยแต่งงานเข้าบ้านสกุลหยิ่นในฐานะอนุภรรยาของหยิ่นหยวนเหิง หลันเจินและเหวินติ้งหวังโฮ่วพี่สาวของหยิ่นหยวนเหิงร่วมแรงร่วมใจกันกำจัดจิ้งปิน,จินอันเหล่าและบรรดาขุนนางที่ทำให้ราชสำนักฟอนเฟะ จงจงสวรรคต หมิงจงเถลิงราชย์ เหวินติ้งหวังโฮ่วครองอำนาจในวังหลวงตามที่ปรารถนา
และแล้วก็ถึงยุคสมัยที่หญิงต้องเป็นใหญ่ ด้วยความที่เจิ้งหลันเจินต้องการยกฐานะของนาง นางจึงสังหารจินซื่อภรรยาหลวงของหยิ่นหยวนเหิง นอกจากนั้นเรื่องราวยังได้สอดแทรกความรักของหลันเจินและจี๋ซ่าง ความรักดื่มด่ำของเหวินติ้งหวังโฮ่วและพูหยี่ ตลอดยี่สิบปีการปกครอง เหวินติ้งหวังโฮ่วสิ้นพระชนม์ก็เป็นอันว่าเรื่องราวของหญิงผู้เป็นใหญ่ต้องปิดฉากลง

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 1

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 2

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 3

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 4

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 5

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 6

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 7

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 8

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 9

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 10

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 11

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 12

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 13

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 14

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 15

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 16

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 17

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 18

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 19

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 20

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 21

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 22

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 23

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 24

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 25

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 26

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 27

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 28

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 29

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 30

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 31

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 32

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 33

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 34

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 35

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 36

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 37

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 38

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 39

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 41

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 43

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 44

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 45

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 46

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 47

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 48

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 49

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 50

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 51

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 52

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 53

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 54

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 55

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 56

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 57

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 58

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 59

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 60

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 61

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 62

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 63

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 64

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 65

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 66

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 67

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 68

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 69

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 70

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 71

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 72

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 73

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 74

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 75

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 76

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 77

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 78

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 79

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 80

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 81

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 82

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 83

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 84

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 85

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 86

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 87

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 88

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 89

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 90

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 91

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 92

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 93

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 94

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 95

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 96

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 97

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 98

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 99

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 100

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 101

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 102

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 103

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 104

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 105

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 106

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 107

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 108

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 109

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 110

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 111

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 112

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 113

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 114

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 115

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 116

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 117

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 118

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 119

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 120

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 121

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 122

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 123

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 124

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 125

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 126

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 127

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 128

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 129

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 130

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 131

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 132

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 133

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 134

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 135

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 136

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 137

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 138

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 139

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 140

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 141

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 142

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 143

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 144

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 145

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 146

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 147

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 148

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 149

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 150

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 151

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 152

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 153

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 154

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 155

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 156

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 157

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 158

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 159

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 160

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 161

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 162

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 163

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 164

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 165

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 166

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 167

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 168

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 169

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 170

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 171

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 172

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 173

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 174

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 175

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 176

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 177

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 178

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 179

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 180

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 181

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 182

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 183

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 184

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 185

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 186

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 187

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 188

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 189

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 190

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 191

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 192

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 193

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 194

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 195

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 196

Ladies of the Palace - ศึกชิงบัลลังก์จอมนาง - ตอนที่ 197 จบ

Leave a Reply